Centrum estetickej medicíny

+421 910 931 582 info@vallmed.sk

Prístrojová analýza tkanív tela (BODY SCAN)

Prístrojová analýza tkanív tela (BODY SCAN)

,

V našom estetickom centre VallMed používame adipometer BODY SCAN. Tento prístroj umožňuje analyzovať zloženie tkaniva pomocou ultrazvukovej technológie, ktorá dokáže presne odmerať hrúbku tuku. Hlavnými výhodami prístroja sú vedecká hodnota merania, ľahké použitie a zrozumiteľnosť výsledkov. BODY SCAN umožňuje neinvazívne, presné a správne merania, ako aj ich vyhodnotenie. BODY SCAN využíva software novej generácie, ktorý vytvára a zobrazuje virtuálne modelové body na tele, s následným prenosom na obrazovku. Každá meraná časť tela sa zakladá v denníku klienta, s možnosťou tlače správy s kompletnými grafmi a odporučeniami.

Funkcie prístroja BODY SCAN :

  • analýza zloženia tkanív tela,
  • presné mapovanie tkanív tela,
  • meranie hrúbky tukového tkaniva,
  • presné vyhodnotenie nameraných výsledkov,
  • tvorba virtuálneho denníka klienta.